Posiadamy stosowny certyfikat Ministerstwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr 2476.
Działamy zgodnie z prawem polskim i unijnym.